Softwarerobotter er rykket ind hos Sanistål

”Den løsning vi nu har fået, betyder en forventet besparelse på 60 procent i forhold til de omkostninger, der før blev brugt til at få løst opgaven manuelt.”
Allan Freiheit
Økonomichef, Sanistål

Hos Sanistål anvender man nu Kapows SW robotteknologi i administrative processer til at afløse manuelle indtastninger, hvor mennesket ikke tilfører værdi til processen. Digitaliseringen betyder en besparelse på 60 procent i forhold til de omkostninger, der før blev brugt på at få løst opgaven manuelt.

Allan Freiheit, økonomichef, Sanistål, satte sig for at digitalisere og automatisere processer.

”Jeg ser naturligvis på, hvor der bruges mange ressourcer. Steder hvor vi med nye tiltag kan skabe mere nytteværdi for vores virksomhed og for kunder,” siger han.

I en gennemgang af virksomhedens processer identificerede man en række opgaver, hvor det ikke tilførte nogen værdi til processen, at opgaven blev udført af en ansats hænder.

Så Allan Freiheit tog kontakt til BPA Solutions, der sammensætter løsningerne baseret på produkter fra førende leverandører som Kofax og GROUP Business Software (GBS) kombineret med egenudvikling og den ekspertise som BPA Solutions konsulenter har opbygget igennem mange år.

”Den løsning vi nu har fået, betyder en besparelse på 60 procent i forhold til de omkostninger, der før blev brugt til at få løst opgaven manuelt,” siger Allan Freiheit.

Opgaven

Opgaverne involverede data fra flere forskellige systemer, som skulle integreres. Da Sanistål’s IT afdeling, ligesom mange andre IT afdelinger, er hårdt belastede med opgaver, var et af succeskriterierne, at projektet skulle kræve et minimum af IT afdelingens tid og der måtte ikke ændres i de eksisterende programmer

Løsningen

”Med Kapow har Sanistål fået en robot-løsning, der er meget hurtig at lære op til at udføre de manuelle processor, der tidligere blev udført af medarbejderne”, siger Kim Rudbeck. adm. direktør, BPA Solutions.

“Med den tid, der er blevet frigivet kan medarbejderne nu fokusere på de opgaver, hvor menneskets evne til at vurdere og analysere bidrager til værdiskabelsen”, lyder det fra Kim Rudbeck.

Udviklingen

Robotterne blev udviklet i løbet af bare 4-6 uger inklusiv designmøder og analyse af arbejdsgangene. I dag har digitaliseringen afløst de arbejdsprocesser med repetitive og nedslidende arbejdsopgaver og frigivet tid til andre opgaver.

”Det var meget vigtigt for os med en stram tidsramme og en hurtig opstart af løsningen. Med opstart af projektet i september og første udgave klar til test i januar, må jeg sige, at de har levet op til vores forventninger,” siger Allan Freiheit og fortsætter:

”Vi har med løsningen fået en stor gevinst og vi kan se, at der er potentiale flere steder i virksomheden i forhold til at løse opgaver mere effektivt med nye løsninger,” siger Allan Freiheit.

Samarbejdet

Allan Freiheit fremhæver, at der har været en god kemi mellem folkene fra BPA Solutions og alle de medarbejdere fra virksomheden, der skulle involveres i projektet. Uanset om medarbejderne kom fra IT-afdelingen eller økonomiafdelingen.

”Somme tider møder man konsulenter, der er meget firkantede, og har svært ved at gå ind i organisationen. Men det var ikke tilfældet med BPA Solutions. Samarbejdet har fungeret rigtig godt,” fortæller han.

Implementering

Firmaet lavede en workshop for nøglemedarbejdere, hvor den løsning der skulle erstatte den eksisterende proces blev beskrevet.

”De ansatte fik en jobberigelse. Dem der er tilbage føler, at de får mere indhold i deres job,” siger Allan Freiheit.

Økonomichefen er meget tilfreds med løsningen.

”Vi har fået et godt værktøj, der er fleksibelt og funktionsdygtig. Digitalisering kan ikke stå alene, og vi arbejder blandt andet på at give vores medarbejdere mere ansvar. Vi har også kigget på de af vores processer, der ikke kan erstattes af teknologi,” siger Allan Freiheit.

Om Sanistål

Der er 1.500 medarbejdere i Sanistål-koncernen. Ud over et landsdækkende butiksnet i Danmark er Sanistål også repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen. Saniståls varesortiment består af alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal.