EDIflex ordrebekræftelse

TIDSBESPARELSE

Der bruges mange ressourcer på at behandle og kontrollere ordrebekræftelsen op imod indkøbsordren. Ved at automatisere processen med EDIflex Ordrebekræftelse spares tid og penge.

HØJERE PRODUKTIVITET

Undgå produktionsstop og manglende overholdelse af leveringstid. Med automatisk kontrol af ordrebekræftelse opnår man højere produktivitet.

KVALITETSSIKRING

EDIflex Ordrebekræftelse’s online kontrol af data såsom indkøbsordre- og varenummer, sikrer høj datakvalitet.

Taster I stadig ordrebekræftelser?

Automatiseret indlæsning i ERP-løsningen

Indkøbsafdelingen bruger ofte unødvendigt mange ressourcer på at registrere og kontrollere ordrebekræftelser fra leverandører. Alle data, som varenummer, antal, pris og leveringstid, skal sammenholdes med en indkøbsordre.

Med en EDIflex Ordrebekræftelse fra BPA Solutions kan det ske automatisk, effektivt og sikkert, uanset om ordrebekræftelsen modtages som PDF eller papir.

De læste informationer danner grundlag for en konvertering til en EDI ordrebekræftelse, der enkelt kan importeres ind i egen ERP-løsning.

Hvad siger vores kunder

”Jeg vil gerne sætte et par tillægsord på BPA Solutions. Det er et godt firma at samarbejde med, de er dygtige, har humor og supporten er i top. Vores BPA Solutions konsulent har en kæmpe goodwill hos os”

Fordele med EDIflex ordrebekræftelse

  • Spar tid og penge

    Ordrebekræftelsen fra en leverandør er et nøgledokument og ofte selve grundlaget for produktionsplanlægning og fakturering. Der bruges mange kræfter på at registrere, arkivere, opdatere og kontrollere ordrebekræftelsen op imod indkøbsordren. Ved at automatisere processen spares tid og penge.

  • Bedre kundeservice

    Data i ordrebekræftelsen udgør grundlaget for priskalkuler, produktionsplanlægning og leveringsinformation rettet mod virksomhedens kunder. Ved at automatisere sikrer virksomheden en effektiv produktion med overholdelse af aftalt leveringstid og kan dermed yde en bedre kundeservice.

  • Sikrer produktionsflow og leveringstid

    Med indførelse af EDIflex Ordrebekræftelse er det muligt maskinelt at sammenligne indkøbsordre og ordrebekræftelse. Ved afvigelser mellem indkøbsordre og ordrebekræftelse informeres indkøberen automatisk og han kan tage aktion, der sikrer produktionsflow og leveringstid.

Hvilke konkrete og kontante fordele, der kan opnås, vil afhænge af blandt andet branche, type, størrelse og organisation. BPA Solutions vil gerne hjælpe med at afklare nytteværdien af automatisering for netop din virksomhed.

Løsningen EDIflex ordrebekræftelse

Datafangst med Kofax
Vi har med EDIflex ordrebekræftelse udviklet en række standardløsninger baseret på Kofax, verdens førende inden for elektronisk datafangst. En standardløsning, tilpasset dine specifikke behov, giver optimal sikkerhed og økonomi.

Understøtter flere formater
Ordrebekræftelsens format er ikke afgørende: PDF, EDI eller på papir. EDIflex understøtter det hele.

Automatisk modtagelse af PDF og EDI
EDIflex overvåger en eller flere e-mail indbakker og indlæser automatisk de fakturaer, der bliver modtaget som vedhæftede PDF til en e-mail.
EDIflex kan overvåge en eller flere mapper og automatisk indlæse EDI fakturaer fra disse.

Online kontrol
EDIflex Ordrebekræftelse benytter revolutionerende online kontrol af data såsom indkøbsordre- og varenummer og sikrer dermed den højeste datakvalitet før indlæsning i ERP-løsningen.

Varelinjer
EDIflex Ordrebekræftelse læser hver enkel varelinje og kontrollerer online varenumre samt sum kontrollerer at alle varelinjer er læst.

Standardindlæsning i ERP-løsningen
Overførsel af de udtrukne data kan ofte ske via ERP-løsningens EDI standardinterface. På denne måde fremtidssikres løsningen i forhold til nye versioner af ERP-løsningen.

Free form teknologi
Kom hurtigt i gang uden at skulle lave maske til hver enkelt leverandør.

Vil du vide mere om dine fordele ved EDIflex Ordrebekræftelse?

© Copyright - BPA Solutions A/S