ABBYY flexicapture content intelligence

ABBYY FlexiCapture Content Intelligence

TIDSBESPARELSE

Automatisk modtagelse og indeksering af dokumenter med ABBYY FlexiCapture frigiver tid hos medarbejderne.

HØJERE PRODUKTIVITET

Content Intelligence betyder hurtigere gennemløbstid kombineret med præcise data, hvilket sikrer en højere produktivitet.

KVALITETSSIKRING

ABBYY FlexiCapture kombineret med Robotic Process Automation (RPA) sikrer kvaliteten i hele processen.

Intelligent dokumentbehandling – baseret på kunstig intelligens, AI

ABBYY FlexiCapture læser og forstår ethvert dokument, fra enkle formularer til fakturaer til komplekse kundemeddelelser.

80% af dokumentinformation i form af papir, e-mail med vedhæftninger, uploadede filer etc. er stadig ustruktureret eller semistruktureret, selvom de bliver udvekslet i elektronisk form.

For at kunne automatisere behandlingen af disse dokumenter, skal ustrukturerede data struktureres ved at identificere hvilken type dokument det drejer sig om, for herefter at udtrække relevante oplysninger fra dokumentet, for den senere behandling.

Content Intelligence omdanner ustrukturerede data til strukturerede data og kan således indgå i en automatiseret behandling af dokumenter -hvad enten der drejer sig om at finde oplysningerne på en faktura eller skadenummeret i en mail fra kunden.

Med Content Intelligence fra ABBYY er det muligt, at automatisere og optimere de fleste administrative processer.

ABBYY CONTENT INTELLIGENCE OG ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Robotic Process Automation (RPA) er en anerkendt måde at automatisere de forretningsprocesser, som ikke hidtil har kunnet automatiseres på grund af omkostninger, tid og mangel på IT-ressourcer.

I dag kan softwarerobotter hurtigt designes og implementeres til at automatisere dagligdags gentagne, strukturerede opgaver, som medarbejderne ellers ville være ansvarlige for, såsom kopiering og indsættelse af data mellem flere applikationer.

En katalysator til den hurtige RPA-udbredelse er robottens evne til at automatisere processer, der involverer dokumenter, tekst, og e-mail. Udfordringen er imidlertid, at disse typer af indhold ofte er ustrukturerede. Indholdet skal således først omdannes til meningsfuld struktureret information for at være nyttig og kunne integreres i en RPA proces.

ABBYY FlexiCapture Content Intelligence – baseret på AI teknologier gør ustruktureret indhold til struktureret information. Dette hjælper organisationer rundt om i verden med at digitalisere deres processer.

ABBYY FlexiCapture kan integreres og samarbejde med alle førende Robotic Process Automation (RPA) produkter, som Kofax Kapow, UiPath, Blue Prism etc.

Læs mere om RPA her

For en snak om mulighederne med Content Intelligence og RPA:

ABBYY FLEXICAPTURE OG MAILROOM

Begrebet Mailroom dækker over alle de dokumenter en virksomhed modtager, uanset i hvilket format de måtte komme i f.eks. mail, papir, fax, vedhæftede filer, uploadede internet filer, billeder fra mobiltelefon etc.

ABBYY FlexiCapture for Mailrooms er løsningen til den kundeorienterede virksomheds behov for at automatisere modtagelsen af dokumenter. Løsningen hjælper med at styre informationsflowet i organisationen og leverer eksakt information til den rigtige person, på rette tidspunkt.

FlexiCapture for Mailrooms er en avanceret klassificering af alle typer dokumenter og er baseret på ABBYYs Enterprise Capture platform. Det er en yderst konkurrencedygtig teknologi til brug for dokumentklassificering og dataudtræk og som gør det muligt at etablere hurtige, omkostningseffektive og gennemsigtige automatiseringer af indgående dokumenter uanset kilde.

EKSPERTISE I CONTENT INTELLIGENCE, RPA OG WORKFLOW MANAGEMENT (BPM)

BPA Solutions er ABBYY FlexiCapture certificeret og har mere end 20 års erfaring med dokumenthåndtering herunder Content Intelligence.

Som en af de få virksomheder i Danmark har BPA Solutions desuden specialistviden inden for områderne intelligent automatisering og digitalisering af forretningsprocesser med Robotic Process Automation (RPA), Content Intelligence, Content Management, Capture og Workflow Automation.

Vi kan således tilbyde kunderne en komplet løsning inden for optimering af administrative processer baseret på Content Intelligence med ABBYY FlexiCapture, Robotic Process Automation (RPA) og avanceret Workflow (BPM).

Optimeringen af de administrative processer frigiver tid til, at virksomhedens viden medarbejdere kan udnytte deres faglighed til fulde. Dermed kan virksomheden bedre udnytte sit vækst- og innovations-potentiale, fastholde og øge tilgangen af kunder.

BPA Solutions eksperter er Certificeret i alle de produkter – vi leverer og arbejder i teams med fokus på den samlede leverance og hele projektets succes.

ABBYY FLEXICAPTURE FUNKTIONER

ABBYY FlexiCapture processen begynder med import af et dokument og slutter med overførsel af det behandlede dokument, f.eks til Workflow (BPM), Robotter (RPA), Arkiv, SharePoint eller ERP systemer. ABBYY FlexiCapture tilbyder omfattende logning, rapportering og administration på flere niveauer.

AUTOMATISERET DOKUMENT INPUT

ABBYY FlexiCapture understøtter input fra mange kanaler såsom scanningsarbejdspladser, hot-folders, e-mails eller mobilapplikationer. Word, Excel, PDF, e-mail og andre digitalt oprettede dokumenter behandles i samme flow som scannede dokumenter. Særlige import-profiler overvåger mapper og e-mail-klienter, registrerer dokumenterne og sender dem automatisk til videre behandling uden at brugere behøver at blive involverede.

DOKUMENT KLASSIFICERING

FlexiCapture klassificerer automatisk de indgående dokumenter, og identificerer automatisk dokumenttypen (fx kørekort, kontoudskrift, skadeformular, kontrakt, faktura osv.). FlexiCapture udnytter tre klassifikationsteknologier: billedbaseret, tekstbaseret og regelbaseret. Afhængig af klassifikationsprofil og projektindstillinger kan de forskellige teknologier bruges individuelt eller i kombination med hinanden. Strukturerede og halvstrukturerede dokumenter er underlagt billedklassificering, ustrukturerede dokumenter klassificeres efter deres indhold ved hjælp af både semantiske og søgeordsbaserede metoder.

UDTRÆK AF DATA

ABBYY FlexiCapture udtrækker automatisk data fra alle papir- eller digitalfødte dokumenttyper – strukturerede og ustrukturerede datakilder, f.eks. Realkreditansøgninger, selvangivelser, spørgeskemaer, kreditkortapplikationer, kontrakter, fakturer, kunde e-mails og mange flere.
Nogle forretningsopgaver kræver indholdsanalyse og forståelse. ABBYY FlexiCapture leverer tekstanalyse ved automatisk at identificere og udvinde forretningsrelevante oplysninger fra dit indhold, især fra ustruktureret information så som kontrakter og rapporter.

AUTOMATISK KONTROL AF DATA

Automatisk data validering sikrer høj kvalitet af de læste data og reducerer behovet for manuel kontrol. FlexiCapture udfører følgende valideringsoperationer:

  • Kontrol af data mod databaser
  • Overensstemmelse med indbyggede valideringsregler
  • Overholdelse af formater
  • Data normalisering
  • Brugerdefineret kontrol

DATA EKSPORT

ABBYY FlexiCapture eksporterer automatisk de læste data i mange forskellige formater, så disse kan bruges i de bagvedliggende proceser. Data kan gemmes i filer, SharePoint, ODBC-kompatible databaser som Oracle, Microsoft SQL Server og Microsoft Access. ABBYY FlexiCapture understøtter også eksport til forskellige ERP- og ECM-systemer som SAP, Microsoft, IBM og Sage.

WEB-BASERET OVERVÅGNING

FlexiCapture tilbyder en HTML5-baseret administration og overvågning konsol til løbende overvågning af systemets ydeevne, fra ethvert sted. Med administration på flere niveauer, automatiske meddelelser ved kritiske fejl og omfattende rapportering. Administrations- og overvågningskonsollen gør det muligt for systemadministratorer at overvåge systemets sundhed og produktiviteten.

© Copyright - BPA Solutions A/S