Kofax Total Agility

TIDSBESPARELSE

Elektronisk fordeling af sager efter foruddefinerede regler sparer meget tid i sagsbehandlingen.

HØJERE PRODUKTIVITET

Brugerens indbakke samler alle brugerens opgaver samt de dokumenter og oplysninger, der skal bruges for at løse opgaven.

KVALITETSSIKRING

Ensartede processer og fuldt overblik over igangværende og afsluttede opgaver sikrer kvaliteten og sporbarheden.

Case management

Mennesker og informationskrævende processer

“Case management er styring af langsigtede samarbejdsprocesser, der kræver en sikker koordinering af viden, indhold, korrespondance og ressourcer for at nå et formål eller mål.
Eksekutionsvejen kan ikke foruddefineres fuldt ud. Menneskelig vurdering er ofte nødvendig for at bestemme, hvordan man skal fortsætte og sagsbehandlingen af en sag kan påvirkes af eksterne hændelser. ”
Kofax TotalAgility er en samlet softwareplatform, der dramatisk forvandler og forenkler den forretningskritiske kommunikation med kunder og optimerer de interne forretningsgange.

Kofax Total Agility understøtter informationskrævende interaktioner, som en kunde, leverandør eller partner har med en organisation, inden for en række brancher og forretningsområder, der alle er kendetegnet af en form for sagsbehandling.
Samtidig optimeres de interne forretningsgange gennem avanceret Case Management, der tillader organisationerne at digitalisere hele sagsbehandlingen.
Kofax Total Agility er et Case Management værktøj, som samler og integrerer en stor del af Kofax produktsortiment til en komplet løsning. Resultatet er bæredygtige konkurrencefordele, løbende reducerede driftsomkostninger og tilfredse, loyale kunder.

Fordele

 • Optimeret Smart Process Management

  Forbedrer effektiviteten af rutinemæssige, dynamiske og samarbejdskrævende forretningsprocesser for at øge effektiviteten, forbedre gennemløbstiden, strømline dokumentbehandling og forbedre kundeoplevelsen.

 • Alsidige mobiltjenester

  Udnyt dagens allestedsnærværende mobilenheder til at reducere procesforsinkelse og give kunderne brugervenlighed, hurtige svarstider og den valgfrihed, de forventer.

 • Robust Dokument Capture

  Kofax TotalAgility understøtter fuld Multi Channel Capture i form af Mobile Capture, automatisk indlæsning af e-mail, scanning, web capture etc., der gør det muligt for organisationer at fange, digitalisere, klassificere og udtrække data fra dokumenter, der skal bruges i forretningsprocesser, til arkivering og opfyldelse af compliance.

 • Fra dokument til information

  Konverterer dokumenter til information gennem at klassificere og udtrække relevante data fra såvel strukturerede som semi-strukturerede dokumenter. Data struktureres og valideres hvilket sikrer en hurtigere og mere præcis behandling til lavere pris.

 • Effektiv kundekommunikation

  Effektiv og hurtig kommunikation med kunderne gennem deres foretrukne kommunikationskanal sikrer kundens engagement og forbedrer kundeoplevelsen. Kofax TotalAgility gør det hurtigt og nemt for administratorer og brugere, at oprette tilpassede dokumenter og administrere hele den udgående kommunikation med kunden.

 • Business Intelligence og Analytics

  Standardiserede Dashboards betyder visualisering og analyser af alle processer, både afsluttede og igangværende, hvilket hjælper virksomhederne med at træffe faktabaserede beslutninger samt giver værdifuld indsigt i at optimere processerne.

 • Fleksibel Dataintegration

  Kofax TotalAgility tilbyder en række indbyggede integrationer, web tjenester og syntetiske API-metoder, der gør det muligt for organisationer hurtigt og effektivt at skabe integrationer til eksterne parter og interne forretningssystemer.

Vil du læse mere, så kan du
helt uforpligtende downloade cases, whitepapers m.m. her.

Funktioner

Med Kofax TotalAgility kan sagsbehandling og kommunikation med kunden styres fra start til slut.

Omnichannel Capture

Uanset hvordan kunden kommunikerer, web, e-mail, app, brev kan TotalAgility modtage og bearbejde dokumentet for derefter at starte sagsbehandlingen baseret på de informationer der er modtaget.

Process Management

Strømline forretningsprocessen og case management med effektivt integration af mennesker, procedurer, politikker og forretningssystemer.
TotalAgility’s fleksible workflow understøtter og sikrer et strømlinet proces flow der også kan tage højde for de undtagelser, der kan opstå i sagsbehandlingen.

Kundekommunikation

TotalAgility understøtter intelligent tovejs kommunikation med kunder baseret på kundetilpassede dokumenter, der kan leveres på kundens foretrukne enhed og i kundens foretrukne format.
Processen kan vente på nødvendigt input fra kunden og automatisk fortsætte processen når kundens input er modtaget via en af de mange understøttede kanaler.

Integration til eksisterende forretningssystemer

Kofax TotalAgility integreres enkelt med de eksisterende forretningssystemer både de interne og eksterne. Ud over de mange standard integrationsmåder i TotalAgility er Kofax Kapow RPA fuldt integreret i TotalAgility og sikrer at integrationerne til forretningssystemerne kan ske helt uden programmering og uden at ændre i forretningssystemerne.

Process analytics

Kofax Analytics for TotalAgility visualiserer og analyserer alle processer, både gennemført og igangværende, for at give organisationer mulighed for at træffe faktabaserede og rettidige beslutninger.
Gennem brug af intuitive grafiske værktøjer kan brugerne hurtigt sortere, filtrere og på anden måde undersøge operationelle data for at opdage vigtige driftsforhold og diagnosticere problemer.

Omfattende sikkerhedsfunktioner

Rollebaseret adgang til Kofax TotalAgility sikrer en detaljeret styring af adgangen til oplysninger i TotalAgility og sikrer dermed at gældende regler kan overholdes.

Anvendelser og løsninger

Eksempler på anvendelse:

 • Forsikring skadebehandling
 • Kunde onboarding
 • Reklamationsbehandling
 • Låneansøgninger
© Copyright - BPA Solutions A/S