LÆS MERE

"Vi har længe været tilfredse med fakturagenkendelsen i Kofax, der overtager de værste tasteopgaver og dermed afværger potentielle fejl.” Dennis Mogensen, Sr. Manager IT Applications, B&O Group IT

EDIflex Fakturahåndtering

TIDSBESPARELSE

Ved automatiseret fakturahåndtering af dine leverandørfakturaer, vil der kunne spares tid og penge.

HØJERE PRODUKTIVITET

Data i fakturaen udgør grundlaget for godkendelsesprocesser og betalingen af fakturaen. Ved at automatisere registreringen af fakturaen minimeres fejl og der frigives tid til mere værdiskabende opgaver for at opnå højere produktivitet.

KVALITETSSIKRING

Med automatisk dokumenthåndtering vil mange processer i virksomheden kunne automatiseres, således skal medarbejderne kun beskæftige sig med afvigelserne. Det giver øget sikkerhed og bedre kvalitet.

Indtaster I stadig fakturadata?

Automatiseret indlæsning i ERP-løsningen

Økonomiafdelingen bruger ofte unødvendigt mange ressourcer på at registrere og kontrollere fakturaer fra leverandører, når alle oplysningerne fra fakturaen skal registreres manuelt i økonomisystemet.

Med EDIflex Fakturahåndtering fra BPA Solutions kan det ske automatisk, effektivt og sikkert, uanset om fakturaen modtages som PDF eller papir.

De læste informationer danner grundlag for en konvertering til en EDI faktura, der enkelt kan importeres ind i egen ERP-løsning.

Hvad siger vores kunder

”Vi har længe været tilfredse med fakturagenkendelsen i Kofax, der overtager de værste tasteopgaver og dermed afværger potentielle fejl. Da opgaverne lå lokalt i de enkelte landes salgsselskaber var problemet ikke så stort i forhold til at sende papir- og e-mailfakturaer frem og tilbage med godkendelser. De lokale superbrugere vidste næsten altid ”by heart”, hvilke konti og omkostningssteder de enkelte fakturaer hørte til. Den lokale knowhow forsvinder jo i et vist omfang, når opgaven centraliseres – i hvert fald skal den overdrages eller bygges ind i teknikken i den nye løsning.”

Fordele med EDIflex Fakturahåndtering

 • Spar tid og penge

  Fakturaen fra en leverandør er et nøgledokument i økonomiafdelingen og der bruges mange kræfter på at registrere, arkivere, opdatere og kontrollere fakturaen. Ved at automatisere processen spares tid og penge.

 • Højere produktivitet

  Data i fakturaen udgør grundlaget for godkendelsesprocesser og betalingen af fakturaen. Ved at automatisere registreringen af fakturaen minimeres fejl og der frigives tid til mere værdiskabende opgaver for at opnå højere produktivitet.

 • Højere sikkerhed og kvalitet

  Med digital indlæsning og registrering af data fra dokumenter vil mange processer i virksomheden kunne automatiseres, så medarbejderne kun skal beskæftige sig med afvigeserne. Ud over at spare tid vil det ændrede fokus give højere sikkerhed og kvalitet.

 • Fakturaer modtages automatisk

  Mange virksomheder er gået over til at sende fakturaer som vedhæftet PDF i en e-mail eller som OIOUBL og OIOXML. Med EDIflex Faktura kan disse fakturaer modtages automatisk og registreres i økonomisystemet helt uberørt af menneskehånd.

Hvilke konkrete og kontante fordele, der kan opnås, vil afhænge af blandt andet branche, type, størrelse og organisation. BPA Solutions vil gerne hjælpe med at afklare nytteværdien af automatisering for netop din virksomhed.

Løsningen EDIflex Fakturahåndtering

Datafangst med BPA Solution
Vi har med EDIflex Fakturahåndtering udviklet en række standardløsninger baseret på Kofax, verdens førende inden for elektronisk datafangst. En standard-løsning, tilpasset dine specifikke behov, giver optimal sikkerhed og økonomi.

Understøtter flere formater
Fakturaens format er ikke afgørende: PDF, EDI eller på papir. EDIflex understøtter det hele.

Automatisk modtagelse af PDF og EDI
EDIflex Fakturahåndtering overvåger en eller flere e-mail indbakker og indlæser automatisk de fakturaer, der bliver modtaget som vedhæftede PDF til en mail.
EDIflex Fakturahåndtering kan overvåge en eller flere mapper og automatisk indlæse EDI fakturaer fra disse.

Online kontrol
EDIflex Fakturahåndtering benytter revolutionerende online kontrol af data såsom indkøbsordre- og fakturanummer og sikrer dermed den højeste datakvalitet før indlæsning i ERP-løsningen.

Varelinjer
EDIflex Fakturahåndtering understøtter læsningen af varelinjer inklusiv online kontrol af varenumre samt sum kontrol af at alle varelinjer er læst.

Standardindlæsning i ERP-løsningen
Overførsel af de udtrukne data kan ofte ske via økonomisystemets EDI standardinterface. På denne måde fremtidssikres løsningen i forhold til nye versioner af ERP-løsningen.

Free form teknologi
Kom hurtigt i gang uden at skulle lave maske til hver enkelt leverandør.

Vil du vide mere om dine fordele ved EDIflex Faktura?

© Copyright - BPA Solutions A/S