i-Capture dokumenthåndtering

TIDSBESPARELSE

Med digital indlæsning og registrering af data fra dokumenter vil mange processer i virksomheden kunne automatiseres, så medarbejderne kun skal håndtere afvigelserne. Dette vil spare tid og minimere fejl.

HØJERE PRODUKTIVITET

Med i-Capture løsningen sikres en hurtig og ensartet behandling af alle forsikringsdokumenter, som sikrer højere produktivitet og bedre kundeservice.

KVALITETSSIKRING

Med i-Capture løsningen kan alle gængse forsikringsdokumentformater automatisk konverteres til PDF, således sikres et ensartet dokumentformat, men ikke mindst større kvalitet.

Enkel integration i eksisterende forsikringsløsning

Automatisk modtagelse af forsikringsdokumenter

Udveksling af dokumenter i mange former og formater udgør en stor del af forsikringsselskabers kommunikation med kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

Dokumenthåndtering er en ressourcekrævende opgave, der medfører forlængede sagsbehandlingstider og øgede omkostninger for forsikringsselskabet.

Med en i-Capture løsning fra BPA Solutions kan dokumentbehandlingen ske automatisk, effektivt og sikkert uanset dokumentets format og hvordan det er modtaget.

Hvad siger vores kunder

”Hos HK har vi igennem mange år scannet og navngivet de mange forskellige dokumenter (blanketter, opsigelse, ansættelseskontrakt etc.), der vedrører Arbejdsløshedskassen, og indekseret dokumenterne manuelt.

I forbindelse med en opgradering af vores Kofax scanningssoftware, blev vi præsenteret for mulighederne med den nyeste OCR-teknologi baseret på Kofax og BPA Solutions’ overbygning til online validering og søgning i medlemssystemet.

Vi besluttede at indføre a-Capture med BPA Solutions som partner og kan se store besparelser i tidsforbruget ved validering, samtidig med at vi er sikre på, at dokumenterne er indekseret 100% korrekt.”

Tidsbesparelsen har helt klart været med til at gøre det muligt at scanne den stærkt øgede mængde arbejdsløshedssager uden at udvide antallet af medarbejdere, og er samtidig med til at mindske risikoen for arbejdsskader i forbindelse med tastning af cpr. numre.”

Fordele med i-Capture til forsikring

 • Spar tid og penge

  Forsikring er kendetegnet ved en stor mængde af dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen. I dag modtages dokumenter fra mange forskellige kilder som papir, e-mail med vedhæftede filer samt dokumenter fra internet, e-boks etc. Ved at automatisere og standardisere dokumentmodtagelsen spares tid og penge.

 • Bedre kundeservice

  Data i dokumenterne såsom Kunde-, Police- og Skadenummer udgør sammen med dokumenttypen grundlaget for den videre sagsbehandling og arkivering. i-Capture sikrer en hurtig og ensartet behandling af alle dokumenter, så forsikringsselskabet kan yde en bedre kundeservice.

 • Ensartet dokumentformat

  Kunder og samarbejdspartnere sender dokumenter i mange forskellige formater, hvilket besværliggør behandlingen og arkiveringen af dokumenterne. Med i-Capture kan alle gængse dokumentformater automatisk konverteres til PDF, så forsikringsselskabet har et ensartet dokumentformat.

 • Udbygget funktionalitet

  i-Capture integreres nemt med alle forsikringsløsninger og er på den måde et supplement til de eksisterende løsninger, der udbygger forsikringsløsningens funktionalitet.

BPA Solutions vil gerne hjælpe med at afklare de konkrete og kontante fordele, der kan opnås ved automatisering for netop din virksomhed.

Løsningen i-Capture

Dokumenter fra mange kilder
Med udbredelsen af smartphones, tablets, printere med scanningsfunktion etc. har kunderne mange muligheder for at sende dokumenter til forsikringsselskabet.
i-Capture understøtter modtagelsen af dokumenter fra mange kilder såsom e-mail, internet, post, e-boks etc.

Dokumenter i mange formater
Dokumentets format er ikke afgørende: PDF, TIF, BMP, JPG, JPEG, DOC, DOCX, XLSX, XLS, PNG, MSG, HTML, XPS, ODT, RFT. i-Capture konverterer automatisk alle gængse fil-formater til PDF.

Scanning af papirdokumenter
Papirdokumenter scannes med intelligent billedforbedring via den scanner, der passer forsikringsselskabet bedst, hvad enten det er en dedikeret scanner eller kopimaskinescanner.

Bestemmelse af dokumenttypen
i-Capture udnytter den avancerede teknologi i Kofax til automatisk at bestemme dokumenttypen ud fra teksten i dokumentet kombineret med dokumentets udseende.

Dokument kontrol
I forsikringsbranchen stilles der ofte krav om at dokumenterne er korrekt udfyldt. For at sikre en god kundeservice, er det vigtigt hurtigt at kunne konstatere om kunden har udfyldt dokumentet korrekt. i-Capture kan automatisk undersøge om alle krævende felter er udfyldt og dokumentet er underskrevet. Hvis i-Capture konstaterer fejl, kan blanketten fx startes på en særlig arbejdsgang / workflow, så kunden hurtigt kan blive adviseret om fejlen.

Indeksering
Baseret på dokumenttypen kan i-Capture finde en eller flere indeksværdier i dokumentet, ofte skade-, police og kundenummer, der kan være maskin- eller håndskrevet.

Kontrol af indeksdata
De læste indeksdata kontrolleres og suppleres automatisk baseret på informationer i forsikringsdatabasen for optimal datakvalitet. Dette sker online og uden ændringer til den eksisterende forsikringsløsning.

Vil du vide mere om dine fordele ved i-Capture?

© Copyright - BPA Solutions A/S