Kofax Transformation

TIDSBESPARELSE

Automatisk modtagelse og indeksering af dokumenter frigiver tid hos medarbejderne.

HØJERE PRODUKTIVITET

Den hurtige gennemløbstid kombineret med præcise data, sikrer en højere produktivitet.

KVALITETSSIKRING

Alle indeksdata fra dokumenterne kontrolleres mod data i den eksisterende forretningsløsninger, hvilket sikrer kvaliteten.

Dokumenter er meget mere end papir

Den traditionelle opfattelse af at et dokument består er papir er kraftig revideret de sidste mange år.

Udvekslingen af dokumenter mellem interessenter sker i højere grad i form af elektroniske dokumenter, men det ændrer dog ikke ved det grundlæggende, nemlig at dokumenter skal klassificeres og data skal læses ud fra dokumenterne, for at indgå i den efterfølgende behandling og arkivering af dokumenterne.

Kofax Capture automatiserer og fremskynder forretningsprocesser ved at indfange alle typer papir og elektroniske dokumenter og formularer, omdanne dem til nøjagtige og brugbare oplysninger og levere det hele til forretningsapplikationer, processer og arbejdsgange.

Dette vil betydeligt reducere omkostningerne ved at modtage og behandle dokument samt accelerere gennemløbstiden. Kofax Capture er fleksibel og skalerbar og tilbyder en række muligheder for at modtage dokumenter fra mange kilder inklusiv e-mail, mobile enheder, internet etc.

Kraftfuld og fleksibel platform

Kofax Capture er en kraftfuld og fleksibel platform, der giver en standardiseret og ensartet proces, der sikrer, at alle typer informationer kan behandles.

Det giver den en bred vifte af muligheder for at modtage, forstå og beslutte, hvad man skal gøre med dokumenterne, uanset hvor de kommer fra og hvor de modtages. Kofax Capture understøtter både central og decentral modtagelse af dokumenter, hvilket eliminerer forsinkelser og flytter behandlingen af dokumenter tættere på kunden.

For mange organisationer er modtagelsen af et dokument også indledningen på en proces eller en transaktion. Kofax Capture gør det muligt for organisationer at indsamle dette indhold direkte, hvor der modtages dokumenter – hvad enten det er på hovedkontoret, afdelingskontoret eller hjemmekontoret.

Med denne fleksibilitet leverer Kofax Capture en platformsløsning, der kan behandle alle virksomhedens dokumenter ensartet baseret på et enkelt sæt forretningsregler, tilladelser og sikkerhed uanset format, kilde, sprog eller sted, hvor dokumentet blev modtaget.

Fordele

 • Fra dokument til information

  Konverterer dokumenter til information gennem at klassificere og udtrække relevante data fra såvel strukturerede som semi-strukturerede dokumenter. Data struktureres og valideres hvilket sikrer en hurtigere og mere præcis behandling til lavere pris.

 • Business Intelligence og Analytics

  Standardiserede Dashboards betyder visualisering og analyser af hele processen, både afsluttede og igangværende job, hvilket hjælper virksomheder med at træffe faktabaserede beslutninger samt giver værdifuld indsigt i at optimere modtagelsen af dokumenterne.

 • Fleksibel integration

  Kofax Capture integreres enkelt i de eksisterende forretnings-, workflow- og arkiveringsløsninger. Dokumenter afleveres i det ønskede format og med de nødvendige informationer til den videre bearbejdning.

 • Hurtigere gennemløbstid

  Kofax Capture fremskynder modtagelsen af papir og elektroniske dokumenter, samtidig med at der fastlægges ensartede regler for indeksering og levering af data og dokument til forretningssystemer og applikationer til hurtigere behandling.

 • Robust Dokument Capture

  Kofax TotalAgility understøtter fuld Multi Channel Capture i form af Mobile Capture, automatisk indlæsning af e-mail, Scanning, Web Capture etc., der gør det muligt for organisationer at fange, digitalisere, klassificere og udtrække data fra dokumenter, der skal bruges i forretningsprocesser, til arkivering og opfyldelse af compliance.

 • Forbedret datakvalitet

  Avancerede genkendelsesteknologier med brancheførende genkendelse kan læse alle typer tekst, inklusiv håndskrift på mere end 140 sprog.

  BPA Solutions avancerede teknologi sikrer at genkendte data er korrekte gennem online kontrol af disse mod eksisterende datakilder såsom forretningssystemer og SQL databaser.

Vil du læse mere, så kan du
helt uforpligtende downloade cases, whitepapers m.m. her.

Funktioner

Kofax Capture en meget bred løsning med mange moduler, der tilsammen afdækker alle aspekter i forbindelse med modtagelse og behandling af indgående og interne dokumenter.

Mange understøttede enheder

Kofax Capture understøtter alle førende scanner-mærker, kopimaskinescannere (MFP), scanning via App, scanning via browser etc.

Avanceret billedforbedring

Med den avancerede Kofax VRS teknologi, sikrer Kofax Capture den optimale dokumentkvalitet ved at optimere, rotere og beskære dokumentet.

Omfattende sikkerhedsfunktioner

Kofax Capture kan integreres med Active Directory eller man kan bruge den indbyggede sikkerhed til at styre brugernes adgang til dokumenter og moduler.

Elektroniske dokumenter

Elektroniske dokumenter kan indlæses direkte fra e-mail indbakken, både selve e-mail’en og vedhæftede filer i alle gængse formater. Det er muligt dynamisk at konvertere indlæste dokumenter til et ensartet PDF format.
Kofax Capture understøtter ligeledes mange andre formater for elektroniske dokumenter såsom XML- og EDI dokumenter.

Process analytics

Kofax Analytics for Capture opsamler alle data i forbindelse med dokumentbehandling og visualiserer disse gennem prædefinerede dashboards, som sikrer virksomheden et grafisk overblik over hele processen for at opdage vigtige driftsforhold og diagnosticere problemer.

Klassificering af dokumenter

Virksomheder modtager mange forskellige former for dokumenter, lige fra handelsdokumenter i form af fakturaer, ordrebekræftelser, følgesedler til mere ustrukturerede dokumenter som kundekorrespondance, aftaler, kontrakter, reklamationer, formularer etc.
Kofax genkender automatisk hvilke type dokument det drejer sig om og tildeler dokumentet den rigtige dokumenttype.

Integration til eksisterende forretningssystemer

Kofax Capture har mere end 140 integrationsmoduler til forskellige typer af forretningsapplikationer såsom, ECM, ERP, BPM og workflow-løsninger.
Det inkluderer integrationsmoduler til problemfri integrationer med forretningssystemer fra IBM, Oracle, Microsoft, Open Text, Kofax TotalAgility, SharePoint, AppDesigner, Multi-Support Next og mange andre.
Kofax Capture kan også eksporteres til enhver ODBC-kompatibel database, XML-fil, kommasepareret ASCII-fil etc.
Fleksibiliteten gør Kofax Capture velegnet som standard front-end til ethvert system.

Udtræk af data fra dokumenter

Baseret på dokumenttypen finder og læser Kofax de relevante oplysninger for lige netop den dokumenttype, med avanceret OCR-teknologi baseret på såkaldt ’free form’ teknologi. Med ’free form’ teknologi er genkendelsen robust over for layout og dermed placering af oplysningerne i dokumentet.

Anvendelser og løsninger

Eksempler på anvendelse:

 • Handelsdokumenter
  • Faktura
  • Ordrebekræftelse
  • Følgesedler
  • Indkøbsordre
 • Forsikringsdokumenter
© Copyright - BPA Solutions A/S