Nomeco optimerer faktura-processen med Kofax-løsningen

”BPA Solutions kunne med sin avancerede standard løsning, tilbyde næste generation af fakturaautomatisering”.
Per Muusmann,
Head of FRA and Procurement, Nomeco A/S


Hos Nomeco var man ikke tilfreds med den eksisterende løsning og valgte derfor at skifte til en Kofax løsning leveret af BPA Solutions.

Nomeco er en dansk logistikvirksomhed inden for lægemidler til apotekerne, hospitalerne og dermed lægemiddelindustriens strategiske servicepartner.

Ud over distribution af lægemidler til apoteker og hospitaler er Nomeco også lagerhotel for lægemiddel-producenterne og varetager dermed hele logistikkæden fra leverandør til kunde.

Per Muusmann, Head of FRA and Procurement udtaler ”Vi er specialister i sundhedslogistik, som sikrer at danskerne altid har nem adgang til lægemidler”.

Valg af løsning

Gennem sit arbejde med medicin stiller Nomeco store krav både til sig selv og sine leverandører.
Den eksisterende leverandør til håndtering af kreditorfakturaer levede ikke op til disse krav, så i forbindelse med indførelsen af et nyt SAP ERP, valgte Nomeco at skifte til en Kofax løsning fra BPA Solutions.
”BPA Solutions kunne med sin avancerede løsning, tilbyde næste generation af fakturaautomatisering” siger Per Muusmann.

Løsningen

I dag løser Kofax automatiseringen af både deres varekøbs- og omkostnings-fakturaer op imod to forskellige ERP systemer. Kofax sikrer hele flowet lige fra fakturamodtagelse til betaling og arkivering, alt dette sker helt automatisk.

Løsningen understøtter alle fakturaformater hvad enten der er PDF-filer på e-mail eller elektroniske fakturaer i form af OIOXML eller OIOUBL.

Omlægningen til PDF og elektroniske fakturaer har betydet en stor besparelse for Nomeco.
Per Muusmann er glad for løsningen, for som han siger, ”det letter processen meget og så skåner det miljøet. Vi taler om ca. 170.000 fakturaer på årsbasis”.

Løsningen har også frigivet tid til at håndtere andre opgaver. Per Muusmann uddyber, ”Vi har nu en effektiv løsning, hvor automatikken giver store tidsbesparelser kombineret med en høj grad af sikkerhed for at det stemmer. På ressourcesiden har vi også kunnet effektivisere betydeligt så vi i dag kun har 2 økonomi assistenter på varekøbsfakturaer og en halv på omkostningsfakturaer”.

Alsidig løsning

Nomeco har konstateret at Kofax er en alsidig løsning med mange anvendelsesmuligheder. Ud over fakturaer anvender Nomeco blandt andet Kofax til scanning og datafangst på udleveringsblanketter, der anvendes i forbindelse med lægemiddelkonsulents udlevering af vareprøver.

Nomeco stopper ikke her

Et af de nye tiltag er indkøbsmatch og validering direkte i SAP på deres omkostningsfakturaer. Det vil sige at indkøbsordren matches op mod fakturaen, og er der 100% match kan hele processen foregår helt uden manual indblanding, og det vil give væsentlige besparelser på både tid op ressourcer.

I den tyske storkoncern Phoenix har man også bemærket de markante produktivitetsforbedringer med Nomecos Kofax løsning. Især Tyskland har et meget stort potentiale og de vil meget gerne i gang inden for den nærmeste fremtid. Interessen skyldes blandt andet at Norden generelt er længere fremme på at automatisere forretningsprocesser end det øvrige Europa. Ligeledes har også Finland, Schweiz og Holland vist stor interesse for løsningen.

”Som førende på området har vi en stor opgave med at dele ud af vores positive erfaringer med Kofax løsningen, til de andre europæiske datterselskaber i koncernen” udtaler Per Muusmann.

Om Nomeco

Nomeco er et datterselskab af den førende lægemiddelgrossist Phoenix Group. Phoenix Group er repræsenteret i 26 lande og markedsledende i 10 europæiske lande, herunder Danmark, Finland, Sverige, Estland, Letland og Litauen.