EDIflex salgsordre

TIDSBESPARELSE

Spar tid ved automatisk at konvertere modtagne indkøbsordre til EDI salgsordre i jeres ERP-løsning.

HØJERE PRODUKTIVITET

Frigiv medarbejdernes tid til at fokusere på det væsentlige i ordrebehandlingen, ved at overlade indtastninger til EDIflex salgsordre

KVALITETSSIKRING

BPA Solutions avancerede kontrol af alle oplysninger sikrer en pålidelig modtagelse og konvertering til EDI salgsordre

Taster I stadig salgsordre?

Konverter jeres kundens indkøbsordre til en elektronisk salgsordre

Salgsafdelingen bruger ofte unødvendigt mange ressourcer på at kontrollere indkøbsordre fra kunderne og registrere dem som salgsordre i egen ERP-løsning.

Med en EDIflex Salgsordre læses alle informationerne fra indkøbsordren automatisk såsom kunde, varenummer, antal, stk, ønsket leveringstid etc. og danner grundlag for en konvertering til en EDI salgsordre, der kan importeres ind i egen ERP-løsning.

Hvad siger vores kunder

”Vi har længe været tilfredse med fakturagenkendelsen i Kofax, der overtager de værste tasteopgaver og dermed afværger potentielle fejl. Da opgaverne lå lokalt i de enkelte landes salgsselskaber var problemet ikke så stort i forhold til at sende papir- og e-mailfakturaer frem og tilbage med godkendelser. De lokale superbrugere vidste næsten altid ”by heart”, hvilke konti og omkostningssteder de enkelte fakturaer hørte til. Den lokale knowhow forsvinder jo i et vist omfang, når opgaven centraliseres – i hvert fald skal den overdrages eller bygges ind i teknikken i den nye løsning.”

Fordele med EDIflex Salgsordre

 • Spar tid og penge

  Salgsordre fra en kunde er et nøgledokument og ofte selve grundlaget for produktionsplanlægning og fakturering. Der bruges mange kræfter på at registrere, arkivere, opdatere og kontrollere salgsordren. Ved at automatisere processen spares tid og penge.

 • Bedre kundeservice

  Informationerne i kundens indkøbsordre danner basis for salgsordren i egen ERP-løsning. Korrekt registrering af disse informationer danner grundlag for korrekt levering af de bestilte varer både, hvad angår type, mængder og leveringstid. Ved at automatisere sikrer virksomheden at salgsordre registreres korrekt og kan dermed yde en bedre kundeservice.

 • HØJERE SIKKERHED OG KVALITET

  Med digital indlæsning og registrering af data fra dokumenter vil mange processer i virksomheden kunne automatiseres, så medarbejderne kun skal beskæftige sig med undtagelserne. Ud over at spare tid vil det ændrede fokus give højere sikkerhed og kvalitet.

 • FAKTURAER MODTAGES AUTOMATISK

  De fleste kunder er gået over til at sende indkøbsordre som en vedhæftet PDF i en mail. Med EDIflex Salgsordre kan disse indkøbsordre modtages automatisk og registreres i ERP-løsningen som salgsordre, helt uberørt af menneskehånd.

Hvilke konkrete og kontante fordele, der kan opnås, vil afhænge af blandt andet branche, type, størrelse og organisation. BPA Solutions vil gerne hjælpe med at afklare nytteværdien af automatisering for netop din virksomhed.

Løsningen EDIflex Salgsordre

Datafangst med Kofax
Vi har med EDIflex udviklet en række standardløsninger baseret på Kofax, verdens førende inden for elektronisk datafangst. En standard-løsning, tilpasset dine specifikke behov, giver optimal sikkerhed og økonomi.

Understøtter flere formater
Indkøbsordren/salgsordrens format er ikke afgørende: PDF, EDI eller på papir. EDIflex understøtter det hele.

Automatisk modtagelse af PDF og EDI
EDIflex Salgsordre overvåger en eller flere e-mail indbakker og indlæser automatisk de salgsordre, der bliver modtaget som vedhæftede PDF til en mail.
EDIflex Salgsordre kan overvåge en eller flere mapper og automatisk indlæse EDI fakturaer fra disse.

On-line kontrol
EDIflex Salgsordre benytter revolutionerende on-line kontrol af data såsom indkøbsordre- og varenummer og sikrer dermed den højeste datakvalitet før indlæsning i ERP løsningen.

Varelinjer
EDIflex Salgsordre læser hver enkel varelinje og kontrollerer on-line varenumre samt sum kontrollerer at alle varelinjer er læst.

Standardindlæsning i ERP løsningen
Overførsel af de udtrukne data kan ofte ske via ERP-løsningens EDI standardinterface. På denne måde fremtidssikres løsningen i forhold til nye versioner af ERP løsningen.

Free form teknologi
Kom hurtigt i gang uden at skulle lave maske til hver enkelt kunde.

Vil du vide mere om dine fordele ved EDIflex Salgsordre?

© Copyright - BPA Solutions A/S