FreightMate

TIDSBESPARELSE

Med FreightMate App’s intuitive brugergrænseflade registrerer chaufføren enkelt alle oplysninger i forbindelse med afhentning og levering.

HØJERE PRODUKTIVITET

FreightMate Host integrerer informationer til og fra FreightMate app’en med de førende transportløsninger, hvilket sparer tid for både speditør og vognmand.

KVALITETSSIKRING

Minimal indtastning, den avancerede scanningsmotor til POD og automatisk registrering af en række data, sikrer optimal kvalitet af data fra FreightMate App’en.

FreightMate The truck drivers App

FreightMate er en komplet og integreret løsning til chauffør, spedition og vognmand, der gør opsamlingen af information omkring afhentning og levering legende let.

FreightMate sikrer udvekslingen af information i hele værdikæden inklusiv chauffør, speditør, vognmand og kunde og kan anvendes af både rene speditørvirksomheder, speditører med egne biler og vognmænd.

Med FreightMate indsamles og overføres information omkring afhentninger og afleveringer hurtigt til videre behandling hos speditør og vognmand. Såfremt der ikke er mobildækning, opsamles informationen i App’en og overføres når der igen er dækning.

App’ens oversigt med adresser over alle bookinger til en given tur, er indfaldsvinklen for chaufføren til at betjene App’en, der med sin intuitive brugergrænseflade gør det meget enkelt for chaufføren at registrere alle relevante oplysninger omkring afhentninger og afleveringer.

Der stilles ikke andre krav til chaufføren end, at denne skal kende afhentnings- eller leveringsadressen for at kunne betjene App’en. Der er ingen indtastning af booking nummer etc., alt sker ved at pege på skærmen.

FreightMate tilbyder en lang række funktioner såsom avanceret scanning af dokumenter f.eks. POD, registrering af afvigelser, registrering af track & trace informationer, stregkodescanning, integration til kort etc.

Integrationen med de førende transportløsninger og elektroniske arkivsystemer, gør det muligt at automatisere en række administrative processer for derved at opnå store besparelser og forbedret kundeservice.

FreightMate Host synkroniserer automatisk charteque og booking information mellem jeres transportløsning og FreightMate App’en, så denne hele tiden er opdateret med de seneste ændringer.

FreightMate Host henter automatisk de informationer, som chaufføren opsamler på bookingen og overfører dem til transportvirksomheden, hvor de kan anvendes til at automatisere de administrative processer.

Fordele med FreightMate

 • En løsning dækker det hele

  Chaufføren skal bare udstyres med en App for at dække alle handlinger i forbindelse med afhentning og levering.

 • Både iOS og Android

  FreightMate understøtter både iOS og Android mobiltelefoner og tablets med samme funktionalitet.

 • Integreret løsning

  FreightMate leveres som en totalløsning integreret med de førende transport-, arkiv- og workflowløsninger.

 • Intuitiv brugergrænseflade

  Designkriteriet for FreightMate er, at det ikke skal kræve nogen forudsætning hos chaufføren at betjene App’en. Alt betjenes via peg og klik.

 • Virker offline

  Selv om mobildækningen er blevet bedre, er der stadig huller mange steder. FreightMate virker også offline og sender data, når der igen er forbindelse.

 • Oplysninger på booking niveau

  Alle oplysninger om afhentning og levering registreres på booking niveau uden at chaufføren skal kende eller taste bookingnummeret.

 • Hurtig adgang til data

  Ofte må speditør og vognmand vente længe før oplysninger om turen såsom POD, afvigelsesrapportering etc. bliver afleveret. Med FreightMate sker levering elektronisk og meget hurtigt, i en form som speditør og vognmand direkte kan arbejde videre med.

 • Bedre kundeservice

  Den detaljerede opsamling og hurtigere levering giver speditøren mulighed for at holde kunden bedre og hurtigere opdateret.

 • Integration af værdikæden

  FreightMate integrerer hele værdikæden fra transportvirksomhedens ERP-løsning til chaufførens App, med mulighed for automatisk fordeling af indsamlede oplysninger til kunde og vognmand/speditør.

Vil du læse mere, så kan du
helt uforpligtende downloade cases, whitepapers m.m. her.

Løsningen FreigthMate

FreightMate er en komplet løsning til enkelt at registrere alle nødvendige informationer omkring afhentning og levering af gods.
FreightMate består af FreightMate App’en, der betjenes af chaufføren og FreightMate Host, der integrerer App’en med transportvirksomhedens ERP-system samt kunder og speditør/vognmand.
FreightMate er udviklet i et samarbejde mellem Multi:IT og BPA Solutions.

Bookingoversigt

Charteque og bookinginformationer trækkes ud fra jeres transportløsning og turens bookinger præsenteres med adresse og godsinformation, for chaufføren direkte i App’en

Scanning af dokumenter

Avanceret scanningsprogram omdanner mobiltelefon og tablet til en rigtig scanner, så kvaliteten og dermed læsbarheden af PDF dokumentet er helt i top.
Scanningsprogrammet hjælper via instrukser på skærmen chaufføren med at foretage scanningen, som sker uden at der skal trykkes på skærmen.

Flere dokumenttyper

FreightMate kan konfigureres til at understøtte scanningen af flere forskellige dokumenttyper såsom POD, Læsse/losselister, Tolddokumenter etc.
Dokumenterne kan efterfølgende overføres til det elektroniske arkiv og dermed indgå i det Elektroniske Charteque samt blive tilgængelig for kunderne på Internet etc.

Registrering af Track and Trace informationer

Med den konfigurerbare status funktion opsamles track and trace informationerne omkring afhentning og levering med den detaljeringsgrad som kunden ønsker. Fx med status som Ankommet, Venter, Læsser/Losser, Leveret.
I forbindelse med statusopdatering er der også mulighed for ’Sign on glas’ underskrift.

Afvigelseshåndtering

Er der hændelser i forbindelse med afhentning eller levering ud over det normale kan chaufføren registrere afvigelsen og eventuelt dokumentere hændelsen med billeder af fx transportskaden.

Stregkodescanning

Er godset udstyret med en stregkode, kan denne scannes og gemmes i forbindelse med ?????

Arkivering af dokumenter

De dokumenter og billeder, der dannes i App’en kan automatisk arkiveres i transportvirksomhedens elektroniske arkiv og eventuelt startes på et workflow til videre bearbejdning fx i forbindelse med en afvigelse.
Har virksomheden ikke arkiv og workflow løsning kan BPA Solutions levere dette.

Fordeling til kunde, vognmand eller speditør

Gennem simpel konfiguration kan FreightMate Host automatisk fordele aftalte informationer som POD videre til kunden og/eller sende informationen fra speditør til vognmand eller omvendt.

FreightMate to FreightMate

Har både vognmand og speditør FreightMate kan disse konfigureres til at udveksle data, der vedrører vognmand og speditør direkte fra FreightMate til FreightMate.

© Copyright - BPA Solutions A/S