AL Finans optimerer deres forretningsprocesser med 
robot-software

”Strategisk set skal robotterne hjælpe AL Finans med at kunne håndtere vores fremtidige vækstambitioner uden vi skal forøge antallet af medarbejdere”
Johan Ploug Aagaard
Direktør for Strategi & Forretningsudvikling, 
AL Finans A/S


Med en voksende mængde låne- og leasingsager var der behov for at frigive tid i sagsbehandlingen til salg og kundepleje.

Behandlingen af låne- og leasing sager er en omfattende proces, der involverer mange trin og udveksling af data med kunder, partnere og myndigheder.

Med AL Finans’ stadigt voksende forretning opstod behovet for at optimere og automatisere de administrative processer med henblik på at kunne vækste forretningen uden at skulle forøge antallet af medarbejdere.

Derfor besluttede AL Finans sig for at undersøge markedet for Robotic Process Automation software.

”Robotterne er et rigtig godt supplement, som giver 
AL Finans mulighed for hurtigt at frigøre ressourcer til nye opgaver, og henover tid give os muligheden for at flytte fokus fra administration til rådgivning og salg”, udtaler Johan Plough Aagaard.

Den nye arbejdsgang betyder, at medarbejdere i henholdsvis Kundeservice og Salg gennemfører store dele af sagsbehandlingen via en robot. Robotterne udfører arbejdet og melder tilbage til medarbejderen, når arbejdet er udført. Det har givet AL Finans væsentlige fordele, såsom reduceret sagsbehandlingstid, færre fejl grundet reduceret manuelt arbejde og sidst men ikke mindst frigivet tid til andre og mere kundevendte opgaver.

AL Finans valgte Robot-løsning fra BPA Solutions

Der var flere leverandører inde i billedet, men det endelige valg faldt på BPA Solution. AL Finans fandt at BPA Solution var de bedste på pris, kvalitet og løsningen virkede rigtig fornuftig. Især de 2 dages Proof of Concept var en vigtig parameter i beslutningen, hvor AL Finans fik indblik muligheder og udfordringer i at automatisere forretningsgange via robotter.

”Vi valgte en forholdsvis kompleks forretningsgang i vores Proof-of-Concept, da vi ønskede at få syn for begrænsninger og muligheder med aktuelle RPA software”, udtaler Rune Bo Flader, Projektleder.

I dag har AL Finans 4 robotter i drift, men det slutter ikke her

I dag har AL Finans 4 robot-løsninger i drift. Robotterne udfører en række administrative opgaver i kundeservice og salg primært relateret til behandlingen af låne- og leasingsager, som understøttes af en række forskellige IT-systemer.
Når der indføres automatisering af forretningsgange via robotter, er det vigtigt at revisionen løbende godkender de robotter som idriftsættes. Herudover skal den juridiske del være på plads hvilket blandt andet omfatter persondataforordningen.
De forholdsvis store gevinster som AL Finans har opnået med automatisering af forretningsgange betyder, at AL Finans ikke stopper med de 4 robotter. I et samarbejde mellem forretning og IT-afdelingen, der har ansvar for robotterne, vurderes der løbende på hvilke processer, der egner sig til automatisering med robotter.

Egen udvikling af robotter

AL Finans ønsker selv at udvikle og drive deres robotter. I dag har de 3 certificerede, 2 robotudviklere og en projektleder. Foruden kurset som ledte til certificeringerne, blev de første robotter udviklet i et samarbejde med BPA Solutions for at sikre vidensoverdragelse.

Hvis man ikke ønsker eller har ressourcer til selv at udvikle robotter, kan BPA Solution være behjælpelig med det.

Robotter giver mange fordele

Alt afhængig af robottens kompleksitet og teknologiske udfordringer kan det tage op til 3 måneder fra idé til drift, men uanset udviklingstid er der store manuelle besparelser at hente.
”En af vores robotter kan gennemføre en forretningsgang på 10 minutter, hvor den manuelle behandlingstid tidligere lå på 35 mandetimer. I andre tilfælde kan robotten reducere behandlingstiden til ¼ af den oprindelige tid”, udtaler Rune Bo Flader.

Robotter blev en øjenåbner for AL Finans

RPA strategien i AL Finans er at ramme bredt i forretningen og hvor det giver mening. AL Finans undersøger løbende mulighederne for automatisering af forretningsgange i alle forretningsområder gennem løbende dialog. Derudover optimeres og udbygges eksisterende robotter ud fra et nyt videns- og erfaringsgrundlag.

Indførelsen af robotter har betydet større krav til dokumentation af forretningsgange herunder procesdiagrammer. Det har givet et overblik hvormed det ofte var muligt forenkle forretningsgangen inden den blev automatiseret af robotter.

Om AL Finans

AL Finans tilbyder finansieringsløsninger inden for lån, leasing og factoring. Arbejdet tager udgangspunkt i vores lange erfaring og branchekendskab, vores stabile finansielle bagland samt et ønske om at opbygge langvarige kunderelationer gennem tæt dialog og samarbejde. Selskabet har eksisteret siden 1935 og er et datterselskab af Arbejdernes Landsbank.