Løsninger til Dynamics AX/Nav/C5

Få mere værdi ud af din Dynamics løsning

BPA Solutions har stor erfaring i at levere løsninger til Dynamics AX/Nav/C5, der supplerer og udvider funktionaliteten i jeres ERP-løsning.

Vores speciale er optimering af administrative processer, hvor til tilbyder en række løsninger, der er integreret med og supplerer funktionaliteten i Dynamics AX/Nav/C5.

Det vore kunder efterspørger og vi hjælper med er:

  • Automatisering af én eller flere tidskrævende manuelle processer
  • Bedre overblik og struktur på én eller flere vigtige forretningsprocesser
  • Ensartet håndtering for samme arbejdsprocesser, hver gang, for alle medarbejdere
  • Overholdelse af godkendelsesprocedure og virksomhedens retningslinjer, hver gang
  • Hjælpe medarbejderne til at undgå fejl og tidskrævende manuelt arbejde

Til det formål har vi udviklet en række standard løsninger, men laver også individuelt tilpassede løsninger til lige netop jeres udfordringer.

RPA – Robotic Process Automation

Med RPA er det muligt at automatisere gentagende rutineopgaver, der ikke alene involverer Dynamics AX/Nav/C5 men ofte også andre applikationer, såsom websider, regneark etc. RPA kan både virke internt i virksomheden, men også være med til at integrere virksomheden med kunder, leverandører etc. og dermed optimere hele værdikæden.

Softwarerobotter efterligner specifikke handlinger, som en person udfører, mens de arbejder på en computer. Dette omfatter handlinger i forbindelse med en forretningsapplikation, hjemmeside, webportal eller desktop applikationer, herunder e-mail, Microsoft Excel og meget mere. Robotterne udfører rutineprægede opgaver, og de sikrer højere kvalitet, fejl elimineres og giver store tidsbesparelser i forhold til manuelt arbejde.

Elektronisk fakturahåndtering

Modtagelse registrering og godkendelse af fakturaer er en tidskrævende proces, som enkelt automatiseres med en løsning til elektronisk fakturahåndtering.

En løsning til elektronisk håndtering af kreditorfakturaer er lige dele teknik og viden om processerne i virksomhederne.

Vi har mere end 20 års erfaring med modtagelse og elektronisk godkendelse af kreditorfakturaer. I den periode er der gennemført mange projekter inden for en række forskellige brancher og af varierende kompleksitet.

Med udgangspunkt i vores Best Practice løsning til Dynamics AX/Nav/C5 leverer vi hurtigt og sikkert en komplet og integreret løsning.

Workflow automatisering

Rigtige mange processer dækkes af standard Dynamics AX/Nav/C5, men i alle typer virksomheder findes der processer, der ikke dækkes af ERP-løsningen.

Mange af disse processer dækkes af papirblanketter eller regneark, der e-mailes frem og tilbage uden mulighed for centralt overblik og styring.

Med workflow automatisering erstattes blanketter og regneark med en elektronisk formular, der tilknyttes et workflow som fleksibelt styrer behandlingen/godkendelsen af den elektroniske formular.

Læs mere om de standardløsninger vi tilbyder samt mulighederne for hurtigt at udvikle egne løsninger.

Ordrebekræftelser

For mange virksomheder er ordrebekræftelsen fra en leverandør et helt centralt dokument og ofte selve grundlaget for priskontrol, produktionsplanlægning og fakturering.

Kommer varerne til tiden og i den mængde vi har brug for? Dette fremgår af ordrebekræftelsen og afvigelser fra den ønskede leveringstid og mængde kan betyde stop i produktionen eller utilfredse kunder, der ikke får deres vare som forventet.

Med EDIflex Ordrebekræftelse modtages ordrebekræftelser og alle relevante data som rekvisitionsnummer, varenummer, antal, leveringsdato etc. udtrækkes og sammenlignes med oplysningerne i Dynamics AX/Nav/C5.

© Copyright - BPA Solutions A/S