Kofax Kapow

Udtræk af webdata, integration med virksomhedssystem og robotautomatisering af processer

Kapow integrationssoftware forbinder effektivt og uden programmering et virksomhedssystem med eksterne datakilder som websites og webportaler. Virksomheden bliver hermed i stand til direkte at udnytte data fra forskellige og almindeligvis uforenelige kilder, også data som før har været svært tilgængelige og sin form uanvendelige. 

Med Kapow er det muligt at integrere og robotautomatisere såvel interne som eksterne processer, der kræver data fra så forskellige kilder som f.eks. dynamiske websites, ældre tekstbaserede systemer, databaser og Microsoft Excel.

Eftersom Kapow opererer direkte på brugergrænsefladen, er der ikke behov for at ændre i de eksisterende programmer, hvilket gør implementeringen enkel og udviklingstiden kort.

Virksomheden vil få nem adgang til opdateret information om markedsudvikling, konkurrenter og kunder mv. og dermed et kvalificeret grundlag for beslutningsprocesser og større produktivitet.

Samtidig vil man opleve en drastisk reduktion af udgifter til programmering, da alle processer omkring adgang til og integration af webdata er robotautomatiserede.

Yderligere information

Kontakt os for yderligere information

Sanistål Kapow Testimonial

Kofax Kapow video

Whitepaper om Kofax Kapow