EDIflex

 -    faktura, ordrebekræftelse, salgsordre, følgeseddel, kontoudtog…

EDIflex

Med EDIflex får virksomheden en løsning til digitalisering af dokumenter - en løsning, der er styret af virksomheden selv og er uafhængig af dokumenternes format: PDF, XML eller papir.

EDIflex er en økonomisk og fleksibel vej udenom tastearbejdet. Informationer i dokumenter fra leverandører og kunder læses, og ERP-løsningen opdateres automatisk.

EDIflex konceptet er udviklet af BPA Solutions.

Fordele ved EDIflex

Dokumenter fra leverandører og kunder danner grundlaget for mange processer i virksomheden. Tidsforbruget i forbindelse med at registrere, arkivere og kontrollere dokumenter er ofte meget stort. Ved at automatisere spares tid og penge.

Den frigivne tid ved automatisering kan med fordel bruges på mere værdiskabende aktiviteter for at opnå højere produktivitet.

Med digital indlæsning og registrering af data fra dokumenter vil mange processer i virksomheden kunne automatiseres, så medarbejderne kun skal beskæftige sig med undtagelserne. Ud over at spare tid vil det ændrede fokus give højere sikkerhed og kvalitet.

Automatiserede processer betyder en hurtigere gennemløbstid og kan i mange virksomheder føre til et bedre cash flow.

Løsningen

Datafangst med Kofax
Med EDIflex har vi udviklet en hel række standardløsninger baseret på Kofax, verdens førende inden for elektronisk datafangst. Vi tilpasser en standardløsning til dine specifikke behov for at opnå den optimale sikkerhed og økonomi.

Dokumentets format er ikke afgørende: PDF, XML eller på papir.

Kontrol af data
EDIflex anvender den revolutionerede SQL Bridge til at sikre online kontrol af data og dermed den højeste datakvalitet før indlæsning i ERP-løsningen.

Standardindlæsning
Overførsel af de udtrukne data sker via standard EDI interfacet i ERP-løsningen. På denne måde fremtidssikres løsningen i forhold til nye versioner af ERP-løsningen.

Undtagelseshåndtering
Med digital indlæsning og registrering af data fra dokumenterne skal medarbejderne kun bruge ressourcer på undtagelser, når der opstår en uacceptabel afvigelse.