i-Capture

- insurance-Capture er en komplet løsning til alle indgående dokumenter i Forsikringsselskaber

Forsikring

Forsikring er kendetegnet ved den meget stor mængde af dokumenter der indgår i sagsbehandlingen. I dag modtages dokumenter fra mange forskellige kilder som papir, e-mail eventuelt med vedhæftede filer samt up loadede dokumenter fra internet.

Assurandører, taksatorer og andre der besøger kunder, har også ofte brug for at tage kopier af dokumenter samt dokumentere skader i form af billeder, kvitteringer etc.

Fælles for alle dokumenterne er at de skal tildeles en dokumenttype og en eller flere indeksværdier såsom skade-, police- og kundenummer, for effektivt at kunne indgå i sagsbehandlingen og udnytte de muligheder som de forskelle forsikringsløsninger tilbyder.

For vedhæftede og up loadede filer gælder desuden at disse kommer i mange forskellige formater og at filerne ofte ikke er opdelt svarende til antallet af dokumenter. Nogle gange udgøres et dokument af flere filer og andre gange indeholder en fil flere dokumenter.

Med i-Capture får forsikringsselskabet en løsning til automatisk at håndtere alle indkommende dokumenter fra kunder og samarbejdspartnere uanset om disse kommer som papir, som vedhæftede dokumenter på en mail eller som up loadede filer fra internettet.

i-Capture kan integreres med eksisterende forsikrings- og/eller workflow løsninger, alternativt er i-Capture tæt integreret med Espresso Workflow leveret af BPA Solutions.

Fordele med i-Capture

Dokumenter fra kunderne er grundlaget for arbejdsgangene i forsikringsselskabet. Med automatisering spares der tid og penge.

Med automatisk bestemmelse af dokumenttype og indeksværdier såsom skade-, police, kundenummer opnår forsikringsselskabet en højere produktivitet.

Konvertering af formater til et standard PDF-format mindsker krav til PC-programmer og fremtidssikrer dokumenterne.

Opdeling af filerne i dokumenter sikrer en ensartet arkivering og gør det muligt at starte dokumentet på en arbejdsgang / workflow.

Med i-Capture kan forsikringsselskabet automatisere og standardisere behandlingen af dokumenter fra kunderne med deraf følgende tidsbesparelser og kvalitetssikring.

Med i-Capture kan assurandører, taksatorer og andre bruge smartphone kameraet, som dokumentscanner og dermed opnå hurtige behandlingstider.

i-Capture kontrollerer de læste indeksdata (f.eks. skade-, police og kundenummer) direkte mod de førende løsninger til forsikring og sikrer dermed den optimale datakvalitet, hvilket eliminerer omkostninger i forbindelse med fejlarkivering.

Løsningen i-Capture

Bestemmelse af dokumenttype
Dokumenttypen skal bestemmes for at dokumenterne kan arkiveres og eventuelt startes på en arbejdsgang / workflow.

Den indbyggede intelligens i i-Capture bestemmer automatisk dokumenttypen uanset om dokumenterne kommer fra e-mail, up load eller papir.

Udtræk af indeksdata
Baseret på dokumenttypen kan i-Capture finde en eller flere indeksværdier i dokumentet, hvilket ofte er skade-, police og kundenummer. der enten kan være maskin- eller håndskrevet.

De læste indeksdata kontrolleres on-line direkte mod forsikringsløsningen via BPA Solutions egen SQL-Bridge. Herved sikres at indeksværdierne er rigtige før dokumentet arkiveres.

Blanketter
I forsikringsbranchen findes der mange blanketter i form af skadeanmeldelser, policer etc. For at sikre en god kundeservice, er det vigtigt hurtigt at konstatere om kunden har udfyldt blanketten korrekt.

i-Capture kan automatisk undersøge om alle krævende felter er udfyldt og blanketten er underskrevet. Hvis i-Capture konstaterer fejl, kan blanketten f.eks. startes på en ’haster’ arbejdsgang / workflow, så kunden hurtigt kan blive adviseret om fejlen.

Fælles e-mail indbakker
Mange forsikringsselskaber har e-mail indbakker der f.eks. er fælles for en afdeling (bilskade, indboskade, police etc.) som kunderne anvender i deres kommunikation med afdelingen.

i-Capture kan overvåge e-mail indbakkerne og automatisk tildele e-mail en dokumenttype samt finde indeksværdier som skade-, police- og kundenummer. Ved on-line opslag i forsikringsløsningen findes sagsbehandleren hvorefter e-mail’en startes på en arbejdsgang / workflow.

Individuel e-mail
Sagsbehandleren der har modtaget en e-mail, der skal konverteres til PDF, indekseres og arkiveres, skal blot lave ’drag & drop’ af mail’en til en speciel inbox overvåget af i-Capture.

Up load dokumenter
Dokumenter der er ’up load’et’ via internet overføres til i-Capture, der sørger for konvertering til PDF samt opdeling i dokumenter inklusiv bestemmelse af dokumenttype og udtræk af indeksværdier.

Papir dokumenter
Papirdokumenter kan enten scannes i et central scanningsopsæt, på lokale scannere hos sagsbehandleren, decentralt på kopimaskiner eller i en kombination af disse muligheder.

Konvertering af filer
Kunderne sender de elektroniske filer i mange forskellige formater, som ikke er egnet til arkivering og sagsbehandling. i-Capture konverterer vedhæftede og ’up loadede’ filer til standardformatet PDF, der er meget velegnet til langtidsarkivering og sagsbehandling.

Dokumenter på internet
Flere og flere forsikringsselskaber gør dokumenterne tilgængelige for kunderne via en internetportal.

PDF er efterhånden blevet den accepterede standard for dokumenter på internet, hvorfor det er vigtigt at alle forsikringsselskabets dokumenter findes i dette format.

Split / samling af filer
Elektroniske filer som kunderne sender, er ikke altid opdelt i dokumenter. Nogle gange kan et flersidet dokument være opdelt på flere filer, hvis det f.eks. er fotograferet med en smartphone. Andre filer kan indeholde flere dokumenter i den samme fil, hvis denne f.eks. er scanned på en kopimaskine.

i-Capture samler eller opdeler filerne, så resultatet er dokumenter der kan arkiveres.

Vil du vide mere??? - Kontakt os for et gratis inspirations møde på telefon 7023 2330 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.